Producten


Het eindprodukt van de fotografie is altijd een fotoboek. Daarnaast worden de door KnowMe fotografie geselecteerde fotobestanden ook digitaal geleverd. De foto’s worden geleverd, nadat de betaling binnen is bij Naomi van der Kraan.

De klant ontvangt de geselecteerde bestanden op hoge resolutie, nadat deze bewerkt zijn door de fotograaf. De fotograaf levert geen RAW-bestanden.

Naomi van der Kraan is niet verantwoordelijk wanneer de kleur van het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant, omdat op zijn/haar beeldscherm de helderheid en kleur anders ervaren kan worden indien deze niet gekalibreerd is.

De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

De klant dient zelf zorg te dragen voor het afdrukken van de foto’s. KnowMe fotografie kan eventueel wel advies geven in de keuze van een leverancier. 


Betaling 


De klant betaald een reserveringsbedrag van €250 voor een bruiloft of shoot. Wanneer dit bedrag binnen is, is de datum gereserveerd.

De klant ontvangt, in de week nadat de fotosessie of bruiloft heeft plaatsgevonden, een factuur per mail.

De klant dient het bedrag binnen de gestelde betalingstermijn te betalen. De betalingstermijn staat onderaan de factuur vermeld.
De klant dient de factuur te controleren op onjuistheden, voordat deze de factuur betaalt.


Levering


De door Naomi van der Kraan geselecteerde fotobestanden worden in boekvorm en digitaal geleverd. De foto’s worden geleverd, wanneer de betaling binnen is bij Naomi van der Kraan

De foto’s worden binnen 6-8 weken na de shoot- of trouwdatum geleverd.

Tarieven


De klant is op de hoogte van de actuele prijzen voor een shoot of bruiloft voordat de fotoshoot plaatsvindt.

Auteursrecht


Naomi van der Kraan behoudt ten alle tijde het auteursrecht. De klant krijgt het gebruiksrecht over de geleverde foto’s. De klant heeft het recht tot het gebruik van de foto in privésfeer.
Het is enkel toegestaan de foto’s te gebruiken voor commerciële of non-profit bedrijven of publicatie in gedrukte media, wanneer hier van te voren toestemming voor is gevraagd aan Naomi van der Kraan.

Wanneer Naomi van der Kraan toestemming geeft, dient de naam van de fotograaf vermeld te worden bij de publicatie.

Online gebruik


Het wordt op prijs gesteld dat, wanneer de geleverde foto’s gepubliceerd worden op social media/ internet, hierbij de naam en/of website van de fotograaf vermeld wordt.

Het is niet toegestaan de ontvangen digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking dan Naomi van der Kraan deze heeft aangeleverd. Andere uitsneden, collages of bewerkingen zijn niet toegestaan.

De klant geeft Naomi van der Kraan toestemming de gemaakte foto’s te gebruiken als promotiemateriaal op internet (bijv. website en/of social media) of drukwerk (bijv. flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie

Wanneer de klant niet wil dat de foto’s op het internet gepubliceerd worden, dient hij/zij dit nadrukkelijk van te voren aan te geven aan KnowMe fotografie.

Aansprakelijkheid


Naomi van der Kraan is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.


Persoonsgegevens


Zie voor een uitgebreide omschrijving van omgang met de privacy in de privacy verklaring. Te vinden op de website van Naomi van der Kraan.